top of page
praktijk2.JPG

OVER MEZELF

Als leerkracht ben ik vooral geïnteresseerd in wat er achter de muurtjes zit. En hoe ik het kind achter zijn muurtje kan bereiken. Het duurde een hele tijd eer ik er achter kwam dat ik vooral achter mijn eigen muur diende te kijken. Via lichaamswerk, adem en klank, opstellingen en Voice Dialogue begon ik aan één van de meest intrigerende reizen ooit: die naar binnen.

ACHTERGROND

In 1981 behaalde ik mijn diploma leerkracht Lager Onderwijs. Ik werk nu bijna 40 jaar, het grootste deel ervan in het Buitengewoon Onderwijs. Tussendoor volgde ik aanvullende opleidingen: o.a. lichaamswerk, verbindende communicatie, systemisch werk, familieopstellingen, schaduwwerk, trauma, kindercoach en Voice Dialogue (basisjaar).

In juni 2019 studeerde ik af als Kindertolk®.

VISIE​

Mijn binnenwereld is even werkelijk als mijn buitenwereld. Wat ik rondom mij zie heeft linken met wat er binnen in mij leeft. Wat binnen in mij leeft heeft impact op wat rondom mij gebeurt.

Het verkennen van mijn binnenwereld vraagt evenveel aandacht, zorg en waardering als het verkennen van de buitenwereld.

Hoe beter ik mijn binnenwereld ken en begrijp, hoe beter ik begrijp wat er rondom mij gebeurt.

Hoe groter de vrede binnenin, hoe groter de vrede rondom.

Kinderen zijn via hun gedrag uitstekende wegwijzers naar onze binnenwereld. Gedrag van kinderen dat ons triggert is een cadeau, een uitnodiging om op verkenning te gaan binnenin.

MISSIE​

Mensen enthousiasmeren om hun binnenwereld te verkennen, te ont-dekken, te ont-wikkelen.
 

Het vergroten van het inzicht dat wat er leeft binnenin impact heeft op wat er rondom ons gebeurt.
 

Verspreiden van het inzicht dat kinderen via hun gedrag wijzen naar onverzorgde pijnplekken, niet geleefde talenten,  ondergewaardeerde eigenschappen in onszelf. 
 

Er toe bijdragen dat volwassenen dankbaar zijn voor gedrag van kinderen dat zij als moeilijk ervaren 

bottom of page