top of page
innerlijk kind.jpg

KINDERTOLK

​Je kind toont gedrag dat je raakt. Je bent geïrriteerd, kwaad, verdrietig, ongerust. Het kunnen kleine of grotere zaken zijn. Je maakt je zorgen. Je begrijpt het niet. Je probeert van alles en toch verandert de situatie niet.

 

Het kind wil jou iets zeggen waar het (nog) geen woorden voor heeft. Daardoor gebruikt het gedrag. Als jij begrijpt wat dit kind je duidelijk wil maken, kunnen jullie weer verder. Dan wordt ook helder welke actie je best onderneemt.

Het gaat in de eerste plaats over graag zien. Daarom doen ouders en kinderen zoveel moeite om elkaar te bereiken. Een kindertolk ondersteunt dit proces. Ze vertaalt het gedrag van je kind in een taal die bij jou aankomt.

Je vertelt dus over gedrag van je kind dat je raakt. Je woorden worden zorgvuldig opgeschreven en vertaald. Deze vertaling maakt helder wat er echt speelt. Zo groeit er een andere manier van kijken naar dit kind en zijn gedrag. Het kind voelt dit en vaak is dit genoeg om een verandering teweeg te brengen.


 

VOOR WIE ?
 

Voor ouders, grootouders, pleegouders, plusouders, kinderverzorgsters, opvoeders en leerkrachten. Voor iedereen die nieuwsgierig is naar een andere, verrassende kijk op ‘probleemgedrag’.


PRAKTISCH
 

Dit proces vraagt 3 bijeenkomsten:

  • een intake waarin je vertelt over het gedrag van je kind dat jou triggert, gedrag waar je je zorgen over maakt

  • een terugkoppeling - een paar weken later - waarin ik je de vertaling teruggeef en het helder wordt wat je kind je wil zeggen.

  • een opvolgingsmoment,/terugblik op hoe het nu ondertussen loopt

 

Elk moment duurt ongeveer een uur en vindt plaats bij mij thuis. Je kind komt niet mee. Voor deze drie bijeenkomsten en de vertaaltijd betaal je 280 euro. 
Meer info over kindertolken vind je op https://presentchild.com/. Je kan me ook bellen, ik geef je graag meer uitleg.

bottom of page